Zanim instytucja wręczy Ci certyfikat, który potwierdzi, że posiadasz określone umiejętności zawodowe, jej eksperci muszą sprawdzić, czy masz odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zrobią to podczas walidacji.

Walidacja jest więc procesem, podczas którego możesz udowodnić ekspertom, że masz efekty uczenia się wymagane dla danych umiejętności. Nie ma znaczenia, jak te efekty uczenia się zdobyłeś. Mógł to być staż zawodowy, kurs zawodowy, kurs internetowy, praktyka w firmie rodzinnej albo po prostu realizacja Twojej pasji.

CERTYFIKAT DOSTANIESZ WTEDY, GDY EKSPERCI STWIERDZĄ, ŻE MASZ WSZYSTKIE WYMAGANE EFEKTY UCZENIA SIĘ – CZYLI WIESZ I UMIESZ TO WSZYSTKO, CO ZNAJDUJE SIĘ W OPISIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, O POTWIERDZENIE KTÓRYCH SIĘ STARASZ.

WALIDACJA TO NIE JEST EGZAMIN, JAKI ZNAMY ZE SZKOŁY!
ZALEŻNIE OD UMIEJĘTNOŚCI ORAZ SPOSOBU ORGANIZACJI WALIDACJI INSTYTUCJE CERTYFIKUJĄCE MOGĄ KORZYSTAĆ Z RÓŻNYCH METOD SPRAWDZANIA TWOICH KOMPETENCJI.

MOGĄ TO BYĆ NA PRZYKŁAD:

  • analiza dowodów i deklaracji, które potwierdzają Twoje umiejętności i doświadczenia, np. Twojego portfolio 
  • rozmowa z komisją – w czasie której zaprezentujesz swoją wiedzę,
  • pisemne zadania do wykonania lub test wiedzy, 
  • symulacja – podczas której wykonujesz konkretne zadania.

Walidacja może przebiegać etapowo oraz może być dostosowana do potrzeb kandydata.