Założono 135 grup kursowych dla uczniów ze wszystkich kierunków kształcenia
1 uczeń może uczestniczyć w kilku kursach.
Kursy mogą być wspomagane e-learningiem na e-Kursy.
Liczba uczniów w 1 grupie kursowej od 4 do 10 uczniów
Liczba godzin na 1 kursie od 24 do 50 godzin.

Terminy zajęć ustalają wspólnie uczniowie z prowadzącym

Przykładowa tematyka kursów:

 1. Budowa systemów monitoringu wizyjnego CCTV z wykorzystaniem systemów analogowych i cyfrowych IP 
 2. Budowa systemów alarmowych i domofonowych     
 3. Budowa i zarządzanie sieciami LAN i WLAN 
 4. Budowa sieci światłowodowych 
 5. Nowoczesne rozwiązania instalacji elektrycznych na przykładach inteligentnych instalacji wsystemach: „xComfort" i „Exta Free"
 6. Projektowanie układów i instalacji elektrycznych w oparciu o programy komputerowe: „See Electrical"i „XL Pro3" 
 7. Zastosowanie mikrokontrolerów do sterowania urządzeniami powszechnego użytku 
 8. Budowa systemów monitorujących i alarmowych. 
 9. Programowanie mikrokontrolerów 8-bit na przykładzie mikrokontrolera ATMEGA 
 10. Kurs podstaw budowy programowalnych urządzeń na podstawie platformy ARDUINO 
 11.  System EXTA-LIFE - sterowanie bezprzewodowe firmy ZAMEL 
 12. System EXTA-FREE - budowa instalacji inteligentnego domu na podstawie apratury firmy ZAMEL 
 13. Budowa systemów alarmowych na podstawie aparatury firmy SATEL
 14. F&Home RADIO - radiowy system inteligentnego domu. Budowa i zastosowanie
 15. F&Home - przewodowy system inteligentnego domu 
 16. F&Wave - system sterowania radiowego - do istniejącej i nowej instalacji elektrycznej -
 17. Inteligentny dom FIBARO 
 18. Meternet - zdalny odczyt energii - odczytywanie i monitorowanie sieci elektrycznej, zużycia energii 
 19. Praktyczny kurs lutowania 
 20. Kurs komputerowy - MegaCAD 

Powyższy katalog tematyki jest otwarty, prowadzący oraz uczniowie mogą zgłaszać inną tematykę kursu w zależności od potrzeb i zainteresowań.

Na potrzeby realizacji zajęć specjalizacyjnych może być zakupiony sprzęt dydaktyczny oraz materiały zużywalne, ćwiczeniowe (przewody, aparaty elektryczne, sprzęt i osprzęt montażowy, elementy do  budowy instalacji itp. w wysokości 3 000,00 zł na grupę kursową.

W ramach kursu aktywny uczestnik nabędzie umiejętność praktycznego wykonania prostych instalacji alarmowych umożliwiających ochronę mienia. Podczas kursu uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawową budową prostych systemów alarmowych (oraz elementami systemów kontroli dostępu), rodzajami podstawowych czujników, sposobem ich działania oraz diagnostyki. W ramach kursu uczestnik pozna podstawową strukturę systemów alarmowych oraz nauczy się sposobu ich montażu i podłączania oraz programowania podstawowych funkcjonalności.

W ramach kursu aktywny uczestnik nabędzie umiejętność praktycznego wykonania prostych instalacji alarmowych umożliwiających ochronę mienia. Podczas kursu uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawową budową prostych systemów alarmowych (oraz elementami systemów kontroli dostępu), rodzajami podstawowych czujników, sposobem ich działania oraz diagnostyki. W ramach kursu uczestnik pozna podstawową strukturę systemów alarmowych oraz nauczy się sposobu ich montażu i podłączania oraz programowania podstawowych funkcjonalności.

W ramach kursu aktywny uczestnik nabędzie umiejętność praktycznego wykonania prostych instalacji alarmowych umożliwiających ochronę mienia. Podczas kursu uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawową budową prostych systemów alarmowych (oraz elementami systemów kontroli dostępu), rodzajami podstawowych czujników, sposobem ich działania oraz diagnostyki. W ramach kursu uczestnik pozna podstawową strukturę systemów alarmowych oraz nauczy się sposobu ich montażu i podłączania oraz programowania podstawowych funkcjonalności.

W ramach kursu aktywny uczestnik nabędzie umiejętność praktycznego wykonania prostych instalacji alarmowych umożliwiających ochronę mienia. Podczas kursu uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawową budową prostych systemów alarmowych (oraz elementami systemów kontroli dostępu), rodzajami podstawowych czujników, sposobem ich działania oraz diagnostyki. W ramach kursu uczestnik pozna podstawową strukturę systemów alarmowych oraz nauczy się sposobu ich montażu i podłączania oraz programowania podstawowych funkcjonalności.

W ramach kursu aktywny uczestnik nabędzie umiejętność praktycznego wykonania prostych instalacji alarmowych umożliwiających ochronę mienia. Podczas kursu uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawową budową prostych systemów alarmowych (oraz elementami systemów kontroli dostępu), rodzajami podstawowych czujników, sposobem ich działania oraz diagnostyki. W ramach kursu uczestnik pozna podstawową strukturę systemów alarmowych oraz nauczy się sposobu ich montażu i podłączania oraz programowania podstawowych funkcjonalności.