Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli ZSE przy współpracy z uczelniami i pracodawcami. Przygotowują uczniów do pogłębiania i kształtowania swojej wiedzy, rozwoju w danej dziedzinie. Efektem ma być udział w konkursach i olimpiadach oraz odnoszone sukcesy. Zakres tematyczny znacznie wykracza poza podstawę programową kształcenia zawodowego) - wspiera i motywuje młodzież, naucz, pracodawców, rodziców. Wspólna praca ma na celu: budzenie i rozwijania wśród uczniów ich zainteresowań techniką, rozszerzenie zakresu i podnoszenia poziomu wiedzy i kultury technicznej, lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szk. wyższych oraz do wykonywania zawodu, rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie, stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą, podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.