zajęcia pozaszkolne, organizowane na uczelniach wyższych w formie warsztatów z naukowcami z uczelni, prowadzone w specjalistycznych laboratoriach,

6 gr x 8ucz x 20h x 3 edycje = 6gr x 20h x 4 = 480h = 24 szkolenia/kursy x 8ucz.x 20h =192 ucz.

 

zajęcia z wystąpień publicznych w zakresie prezentacji własnych osiągnięć.

- 1 gr x 20 ucz. x 10h x 3 edycje = 30 h – 3 szkolenia/kursy – 3x20ucz. – 60 ucz.  = 3kursy/10h/20ucz