5gr/rok x 10 ucz. x 10 h x 3 edycje –

klasy II, III. IV, = 5gr x 3= 15 gr x 10ucz = 150 ucz.

 Dziesięciogodzinne warsztaty rozwoju osobistego obejmować będą zagadnienia związane z technikami uczenia się, automotywacją, celami, twórczym rozwiązywaniem problemów, przedsiębiorczością. W roku szkolnym zorganizowanych zostanie 5 grup dziesięcioosobowych, w których będą mogli uczestniczyć uczniowie z klas II, III, IV. Warsztaty prowadzone będą w trzech edycjach, zatem produktem będzie 15 zorganizowanych warsztatów rozwoju osobistego