warsztaty dla uczniów klas trzecich oraz klas maturalnych, przygotowujące do miesięcznych praktyk zawodowych organizowanych na terenie Zakładów, firm, jak i do udziału w procesie rekrutacji –

klasy III, IV - 5 gr/rok x 10 ucz. x 10 h x 3 edycje = 5gr x 10h x 3 = 150h – 5x10x3= 150 ucz – 15 warsztatów