1.      Nowe formy zajęć i aktywności kształtujące kompetencje kluczowe - także związane z ekspresją kulturalną, językami obcymi, kompetencjami społecznymi ( koła teatralne, muzyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, zajęcia językowe itp. )

5 gr/rok x 10 ucz. x 3 edycje od styczeń 2021 do grudzień 2023 r.