SZKOLNE PROJEKTY BADAWCZE - to zajęcia pozaszkolne, które mają na celu realizację idei szkolnego ruchu naukowego (B+R).

Na bieżąco w miarę pojawiających się potrzeb i propozycji uczniów i nauczycieli organizują się Zespoły Badawcze prowadzone przez nauczycieli i przedstawicieli pracodawcy.

W ramach pracy Zespołów uczniowie uczestniczą w zajęciach nastawionych na swobodne rozwijanie zainteresowań zawodowych, naukowych, wykorzystania w praktyce wiedzy z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, przedsiębiorczość. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metody projektu zarówno w trybie stacjonarnym jak i z wykorzystaniem TEAMS lub innych technologii.

W projekcie założono wsparcie łącznie dla 30 zespołów (po 4 ucz.) x 30 h 

Zespoły badawcze mogą też uzyskać środki finansowe na zakup wyposażenia, opłatę kursów, szkoleń, materiałów niezbędnych do prowadzenia projektów badawczych. Wydatki muszą być powiązane zawsze z realizacją konkretnego zadania/ projektu badawczego. Założono kwotę 5 000,00zł  dla jednego zespołu badawczego. W uzasadnionych przypadkach kwota może zostać zwiększona.

Efektem pracy będzie prezentacja prototypu/ modyfikacji urządzenia, raport z badań itp.

Przewiduje się możliwość dalszego wykorzystania prac przez uczniów poprzez zgłaszanie ich do konkursów zewnętrznych.

.