- to zajęcia pozaszkolne, które mają na celu realizację idei szkolnego ruchu naukowego (B+R), w ramach którego powołane zostaną Zespoły Badawcze prowadzone przez nauczycieli i przedstawicieli pracodawcy.

W ramach pracy Zespołów uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach nastawionych na swobodne rozwijanie zainteresowań wykorzystania w praktyce wiedzy z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, przedsiębiorczość. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metody projektu.

- 10 gr. (po 4 ucz.) x 30 h x 3 edycje = 10gr x 30h x 3 = 900h – 10x4x3=120 ucz.

 Zakup wyposażenia, opłata kursów, szkoleń, materiałów niezbędnych do prowadzenia projektów badawczych. Zakupy powiązane będą zawsze z realizacją konkretnego zadania/ projektu badawczego

- 30 gr x 5 000,00zł = 150 000,00 zł

Efektem pracy będzie prezentacja prototypu/ modyfikacji urządzenia.

Przewiduje się możliwość dalszego wykorzystania prac przez uczniów poprzez zgłaszanie ich do konkursów zewnętrznych.

.