4 warsztaty x 8h x 3 edycje   - 12 warsztatów/ 96h 

Programy warsztatów będą uwzględniały indywidualne potrzeby uczniów, tworząc odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizując występujące dysproporcje między uczniami; 

Programy zajęć i działań uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami; Przewidziano objęcie opieka pedagogiczno-psychologiczną uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa - działanie bezkosztowe