900 h30 grup300 uczniów 

Wsparcie skierowane w pierwszej kolejności do uczniów klas pierwszych. Niedostateczne opanowanie umiejętności matematycznych (wyniki testów diagnozujących - śr. oc. 1,68} jest dużą barierą w kształtowaniu umiejętności zawodowych we wszystkich zawodach kształconych w ZSE. Wyrównanie szans na początku drogi zawodowej znacznie ułatwi osiąganie sukcesów zawodowych. 

Zajęcia wyrównawcze: matematyka („E-podręcznik - przyszłość szkoły zaczyna się dziś" - interaktywny, multimedialny e-podręcznik do matematyki dla 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej}  

klasy I - 30h x 10gr x 10ucz. x 3 edycje