540h 

Celem działania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, którzy planują zdawać fizykę na egzaminie maturalnym, a w efekcie kontynuować naukę w szkołach wyższych. 

„Wirtualna fizyka - wiedza prawdziwa" - Innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo oraz gier zrealizowanych w technologii flash. 

klasy II - 30h x 2 gr x 10ucz. x 3 edycje = 6gr x 30h

klasy III - 30h x2 gr x 10ucz. x 3 edycje = 6gr x 30h

klasy IV - 30h x 2 gr x 10ucz. x 3 edycje = 6gr x 30h