Organizacja wyjazdów edukacyjnych do firm w regionie, w celu pokazania rzeczywistych warunków pracy, poznania branży. 15gr/rok x 3 edycje = 45 wyjazdów

Wyjazdy edukacyjne do firm w regionie lub inwestycji regionalnych, w obrębie ok. 100 km od Białegostoku. W jednym wyjeździe weźmie udział ok. 20 - 30 ucz. najlepiej oddział klasowy z danego zawodu, lub grupa uczniów danego zawodu z różnych oddziałów - min. 10 osób (grupa warsztatowa}. Z każdą grupą jedzie 2 nauczycieli. 

Z każdą grupą jedzie 2 nauczycieli.  

W zależności od firmy, odległości i liczebności grupy na koszt wyjazdu składają się: transport (bus, autokar), a w przypadku wyjazdów 6 – 8 godzinnych również suchy prowiant (napój, kanapka, owoc) lub obiad i napój.  

Na etapie pisania wniosku trudno było określić ile jakich będzie zorganizowanych wyjazdów edukacyjnych. Zależy to w głównej mierze od firm, pracodawców, a ostatnio również od sytuacji epidemicznej. Z doświadczenia wnioskodawcy na przestrzeni kilku lat przyjęto średnią kwotę 600,00 zł na 1 wyjazd.  


Wycieczkia do firmy  EKTO Sp. z.o.o ul. Szosa Baranowicka 44 Zaścianki i ZPHU JOBIMET Józef Bardłowsk ul. Usługowa 15, Zaściank. 

 Projekt pt. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje 

Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzec konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego wejścia na rynek pracy, podniesienie u przyszłych absolwentów poziomu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, wzmocnienie motywacji do kształcenia zawodowego oraz kreatywności młodzieży.

Mamy nadzieję, że absolwent zostanie wyposażony w umiejętności, dzięki którym lepiej odnajdzie się na rynku pracy. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Dzięki takiej współpracy, młodzi ludzie zdobędą umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

Zależy nam na zintensyfikowaniu poznawania branży zawodowej, w szczególności poprzez: spotkania z pracodawcami w branży elektryczno- elektronicznej, informatyczno- teleinformatycznej oraz wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy, aby uczniowie poznali profil zakładu, stanowiska, strukturę zatrudnienia, organizację pracy, rzeczywiste warunki pracy.

W dniu 31.05.2023 r. uczniowie klasy  III j T  pod opieką nauczycieli Pana Adriana Roszkowskiego , Krzysztofa Kazareza, Tadeusza Niczyporuka, Romana Kuczaby  zwiedzali Firmy EKTO ul. Szosa Baranowicka 44 Zaścianki i ZPHU JOBIMET Józef Bardłowsk  ul. Usługowa 15, Zaścianki.  

Wycieczka odbyła się w czasie zajęć praktycznych, uczestniczyło  w niej 20 uczniów, uczniowie przejechali wraz z nauczycielami do firmy autokarem.

W czasie wycieczki poznaliśmy funkcjonowanie firm branży elektrycznej.

Zwiedziliśmy firmę EKTO Sp. z.o.o prowadzącą działalność usługową, produkcyjną i handlową w branży elektroenergetycznej.

Poznaliśmy urządzenia  produkowane w Firmie EKTO dla firm oraz klientów indywidualnych wykorzystywane w bieżącej eksploatacji sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

W firmie ZPHU JOBIMET Józef Bardłowski zostaliśmy zapoznani z produkcją rozdzielnic elektrycznych, konstrukcji stalowych oraz obudów i szaf dla gazownictwa. Bardzo mocną stroną firmy są konstrukcje nietypowe, które powstają od projektu aż po realizację

Spotkaliśmy się z sympatycznym przyjęciem w firmach, młodzież była bardzo zadowolona iż mogła zapoznać się z produkcją prowadzoną w firmach.