Organizacja wyjazdów edukacyjnych do firm w regionie, w celu pokazania rzeczywistych warunków pracy, poznania branży. 15gr/rok x 3 edycje = 45 wyjazdów

Wyjazdy edukacyjne do firm w regionie lub inwestycji regionalnych, w obrębie ok. 100 km od Białegostoku. W jednym wyjeździe weźmie udział ok. 20 - 30 ucz. najlepiej oddział klasowy z danego zawodu, lub grupa uczniów danego zawodu z różnych oddziałów - min. 10 osób (grupa warsztatowa}. Z każdą grupą jedzie 2 nauczycieli. 

Z każdą grupą jedzie 2 nauczycieli.  

W zależności od firmy, odległości i liczebności grupy na koszt wyjazdu składają się: transport (bus, autokar), a w przypadku wyjazdów 6 – 8 godzinnych również suchy prowiant (napój, kanapka, owoc) lub obiad i napój.  

Na etapie pisania wniosku trudno było określić ile jakich będzie zorganizowanych wyjazdów edukacyjnych. Zależy to w głównej mierze od firm, pracodawców, a ostatnio również od sytuacji epidemicznej. Z doświadczenia wnioskodawcy na przestrzeni kilku lat przyjęto średnią kwotę 600,00 zł na 1 wyjazd.