Metryczka ucznia dostępna w poniższym linku:
https://forms.office.com/e/0mp9Drn9qQ


Indywidualne spotkania z uczniami po odbytych zajęciach grupowych - 1h/ucznia. - 800 uczniów do 12.2023 r.

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania pozwalającego na zaprojektowanie osobistego planu działania. Od roku 2017 uczniowie ZSE obejmowani są doradztwem kompetencji w ramach projektu CK BOF. 

Np. w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 doradztwem kompetencji objęto 147 uczniów klas III (138M i 9K}. W VII/VIII 2018 w stażach udział wzięło 56 uczniów (49M i 7K} klas III. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Ci brali udział w kursach zawodowych - programowanie sterowników PLC. 

Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, że te same formy wsparcia nie będą kierowane do tych samych uczniów.