Warsztaty techniczne skierowane do uczniów klas pierwszych i drugich, mające na celu poszerzenie wiedzy na temat branży. Prowadzone przez nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. 

6gr x 4h x 10ucz. x 3 edycje 

czyli: 

18 grup x 4h = 72h

18 grup x 10ucz. = 180 ucz.