Przed stażami/praktykami uczniowie zobowiązani są do odbycia 4 - godzinnego szkolenia przygotowującego do staży/praktyk.  

Stażyści/praktykanci zostaną zapoznani z organizacją staży/praktyk, obowiązkami stażysty/praktykanta, w tym obowiązkiem aktywności na indywidualnych kontach e-staże oraz możliwością certyfikacji nabytych umiejętności po zakończeniu stażu/praktyki w Branżowym Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE.  

Szkolenie obejmie też zagadnienia dotyczące specyfiki firmy, oczekiwań pracodawcy oraz niezbędnych umiejętności. Szkolenia będą prowadzili zarówno nauczyciele ZSE jak i przedstawiciele firm przyjmujących.