Praktyki zawodowe w ramach realizacji programu nauczania dla zawodu technik elektryk realizowane u pracodawców.