Słów kilka o BCWiC

W obecnie realizowanym projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” działa Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE, którego celem jest umożliwienie uczniom ZSE potwierdzania kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dla zadań zawodowych i czynności zawodowych nabywanych podczas staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń, realizowanych w ramach projektu.

BCWiC to innowacyjna forma współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego młodzieży i lepszego dopasowania młodych pracowników do oczekiwań pracodawców.

Terminy i procedury zapisów na walidację

Informujemy, iż trwa rejestracja kandydatów na walidację w celu potwierdzenia nabytych umiejętności zawodowych w ramach kursów, staży lub szkoleń. Pomyślne przejście walidacji skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności zawodowych.

Aby przystąpić do procesu walidacji należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć wniosek do biura projektu sala 210 (wniosek dostępny w formie elektronicznej pod adresem 

https://nowywymiaredukacji.pl/ ;

w zakładce Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE 

lub wersja papierowa w biurze projektu sala 210).

Przed zapisaniem się na walidację zachęcamy do zapoznania się ze standardami egzaminacyjnymi dla zadań zawodowych, w celu samooceny posiadanej wiedzy oraz z regulaminem Branżowego Centrum Walidacji i Certyfikacji. (https://nowywymiaredukacji.pl/course/index.php?categoryid=10)

Wszystkie niezbędne dokumenty można odnaleźć na stronie projektu pod adresem https://nowywymiaredukacji.pl/ w zakładce Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy:

 d.niedzwiedz@elektryk.edu.pl (w treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko oraz klasa).

Dorota Niedźwiedź
Sekretarz BCWiC w ZSE