Prawda  w filozofii. Kategorie prawdy w różnych szkołach filozoficznych.