Kursy i szkolenia zawodowe wg wskazań pracodawców, certyfikowane przez Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE) realizowane we współpracy z pracodawcami lub przez nich prowadzone 

Zakłada się realizację różnych kursów w 30 grupach kursowych.
Realizacja w zależności od potrzeb na podstawie zaproponowanej tematyki kursów
W projekcie zakłada się realizację co najmniej 30 kursów po 8 osób w wymiarze od 16 do 40 godzin.
Do realizowanych kursów zostaną opracowane modułowe programy oraz utworzone e-kursy na platformie MOODL-e wspomagające szkolenia. 
Po ukończeniu kursy każdy uczeń będzie mógł potwierdzić nabyte umiejętności i kompetencje w BCWiC w ZSE w procedurze walidacji i uzyskać stosowny certyfikat uznawany przez regionalnych pracodawców.
Na potrzeby realizacji kursów zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny, oprogramowanie, materiały do ćwiczeń praktycznych, zostaną wykupione hosty.  

Przykładowa tematyka kursów:

Elektryk, technik elektryk, elektronik, technik elektronik: 

 1. Podstawy systemów zabezpieczeń: system sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej - 32 h ( forma zaliczenia egz. pisemny i praktyczny} 
 2. Montaż instalacji systemów alarmu pożarowego - 24 h ( forma zaliczenia egz. pisemny i praktyczny} 
 3. Instalacja systemów okablowania strukturalnego - 16 h (forma zaliczenia egz. praktyczny}  
 4. Obsługa komputera diagnostycznego BOSCH KTS - 8 h (forma zaliczenia test praktyczny}  
 5. Hybrydowe układy napędowe - 24 h (forma zaliczenia test praktyczny} 
 6. Czytanie i interpretowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej - 24 h  
 7. Rysunek techniczny - 30 h - kl. II 
 8. Podstawy obsługi programu AutoCad - 30 h  
 9. Automatyzacja procesów produkcji; - 40 h, kl. III  
 10. Projektowanie instalacji elektrycznych - 40 h, kl. III, IV 

 Technik informatyk, technik programista 

 1. Optymalizacja strony internetowej pod wyszukiwarki - 30 h - kl. III Technik informatyk, technik programista: 
 2. Tworzenie strony internetowej dostosowanej do urządzeń mobilnych - 30 h - kl. II i III  
 3. Projektowanie i tworzenie sklepu internetowego - 30 h - kl. II i III 
 4. Tworzenie stron internetowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardem WCAG w wersji 2.0 - 40 h - kl. II i III 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: 

 1. Zarządzanie barwą  
 2. Obsługa systemu LINUX  
 3. Praca w programie Corell 
 4. Warsztaty z rysunku artystycznego/architektonicznego dla grafików - 60 h Cele ogólne:

 1. Zapoznanie się z podstawowymi elementami i urządzeniami sieci światłowodowych.
 2. Nabycie umiejętności instalacji i montażu systemów sieci światłowodowych.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 1.       wymienić i rozpoznać elementy traktu światłowodowego;
 2.       wskazać zastosowanie elementów traktu światłowodowego;
 3.       wykonać prace montażowe gniazda światłowodowego;
 4.       wykonać prace montażowe przełącznicy światłowodowej;
 5.       przygotować włókna światłowodowe do wykonania połączenia;
 6.       wykonać połączenie włókien światłowodowych;
 7.       wykonać pomiary ciągłości toru światłowodowego;
 8.       wykonać pomiary tłumienności toru światłowodowego;
 9.       wykonać pomiary jakości segmentu toru światłowodowego.


Cele ogólne

  1. Poznanie zasad konfiguracji parametrów urządzeń sieciowych.
  2. Poznanie sposobów konfiguracji urządzeń sieciowych.
  3. Poznanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa w lokalnych sieciach komputerowych.
  4. Kształtowanie umiejętności systematyzowania i rozszerzania wiedzy z zakresu konfiguracji i zarządzania urządzeń sieciowych.
  5. Poznanie sposobów konfiguracji sieciowych systemów operacyjnych.
  6. Poznanie zasad zabezpieczania sieciowych systemów operacyjnych.

Cele ogólne

 1. Poznanie podstawowych systemów operacyjnych stacji roboczej i serwera;
 2. Nabycie umiejętności instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego stacji roboczej.