Zadanie 4 -  Innowacyjne i elastyczne programy nauczania dla zawodów.
Zadanie 5 - Nowoczesne materiały dydaktyczne.