Działanie 1 Zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w budynku głównym ZSE

Działanie 2 Zakup materiałów zużywalnych, narzędzi, sprzętu, materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji Zadań Projektu

Działanie 3 Zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w CKZ