Zadanie 7:

Działanie 1 Wyjazdy studyjne do zakładów pracy celem rozpoznania nowych technologii i nowoczesnych stanowisk pracy 

Działanie 2 Realizacja różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego obejmującego zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne) 

 • studia podyplomowe 
 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące związane z nauczanym zawodem przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych 
 • szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu obsługi urządzeń, obsługi programów komputerowego wspomagania projektowania, produktów oraz nowych innowacyjnych rozwiązań 
 • szkolenia dla lektorów/realizatorów punktu certyfikacji TOEIC 
 • szkolenia nauczycieli kształcenia zawodowego z obsługi stanowisk w pracowni IoT,  
 • branżowe sesje naukowe na temat nowych technologii w kształceniu zawodowym w obszarach: elektryczny, elektroniczny, teleinformatyczny, informatyczny, graficzny 
 • szkolenia  na temat równości szans w aspekcie współczesnej szkoły zawodowej i zakładów pracy  

Działanie 3 Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, warsztaty umożliwiające uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia zawodowego 

Działanie 4 Kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli umożliwiające podnoszenie kompetencji w obszarze stosowania w praktyce nowoczesnych, innowacyjnych metod aktywizujących uczniów w procesie dydaktycznym 

Działanie 5 Przygotowanie kadry do pełnienia funkcji trenerów/instruktorów w zakresie przygotowania uczniów do uzyskiwania certyfikatów zawodowych oraz egzaminatorów do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych 

Działanie 6 szkolenia dla nauczycieli-wychowawców 

 • integracja zespołu klasowego (zabawa, obserwacja ról, konstruktywne sterowanie relacjami, zapobieganie wykluczeniu, mobbingowi itp., 
 • skuteczna współpraca z rodzicami (jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie, jak utrzymać stały kontakt, jak zadbać o wysoką frekwencję na wywiadówkach, jakie zasady współpracy ustalić itp., 
 • motywowanie uczniów do nauki i aktywności społecznej (angażowanie do działania, dopingowanie, towarzyszenie w trudnych sytuacjach}, 
 • trening umiejętności wychowawczych (profilaktyka, wychowanie, interwencja}, 
 • trening umiejętności komunikacyjnych (w tym także w sytuacjach trudnych wychowawczo}, 
 • praca z trudnym nastolatkiem (bunt, agresja, niskie poczucie własnej wartości, konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, wspólne rozwiązywanie problemów}, 
 • mediacje w relacji uczeń-uczeń, uczeń-rodzic, uczeń-nauczyciel.  

Tematyka szkoleń jest przykładowa, można zgłaszać własne potrzeby.


Szkolenie z platformy MOODLE obejmujące tworzenie i zarzadzanie kursami na platformie, wstawianie materiałów oraz tworzenie testów. 

Kurs obsługi platformy e-learningowej Moodle.

Moodle(ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) –środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. 

W Moodle nauczyciel jest odpowiedzialny za materiały na swoim własnym kursie. Często zarządzają również zapisami i mogą zmieniać układ strony kursu. 

Kurs to miejsce w serwisie Moodle, w którym nauczyciele mogą dodawać materiały do nauki dla swoich uczniów. Nauczyciel może mieć więcej niż jeden kurs, a kurs może obejmować więcej niż jednego nauczyciela i więcej niż jedną grupę uczniów.

Kurs z obsługi platformy Moodle

Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Platforma elearningowa Moodle została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako otwarte oprogramowanie (open source) zgodnie z licencją GNU GPL.

Moodle - (ang. Modular Object-Oriented DynamicLearning Environment) –środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Platforma e-learningowa Moodle została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako otwarte oprogramowanie (open source) zgodnie z licencją GNU GPL.

Szkolenie "Obsługa platformy Moodle oraz MS Teams" dla nauczycieli jest realizowane w ramach projektu "ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji".


W ramach szkolenia będzie realizowany następujący zakres tematyczny:

 1. Ogólne zapoznanie z platformą Moodle oraz MS Teams.
 2. Formatowanie i dostosowywanie kursu Moodle.
 3. Podstawy tworzenia kursu (Strona HTML, Uczestnicy).
 4. Tworzenie własnego kursu (Zadania, odnośniki).
 5. Tworzenie własnego kursu (Testy, Lekcja, forum, czat, głosowanie, ocenianie).

Co to jest Moodle?

Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Platforma e-learningowa Moodle została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. 

Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako otwarte oprogramowanie (open source) zgodnie z licencją GNU GPL.

W Moodle nauczyciel jest odpowiedzialny za materiały na swoim własnym kursie. Kurs to miejsce w serwisie Moodle, w którym nauczyciele mogą dodawać materiały do nauki dla swoich uczniów. Nauczyciel może mieć więcej niż jeden kurs, a kurs może obejmować więcej niż jednego nauczyciela i więcej niż jedną grupę uczniów.

Kurs może wyświetlać swoje materiały na wiele sposobów lub „formatów”, na przykład w sekcjach tygodniowych lub nazwanych sekcjach tematycznych. Możesz wyświetlić wszystkie sekcje naraz lub po prostu odsłonić pojedynczo.

Zanim uczeń będzie mógł uzyskać dostęp do kursu, musi najpierw zostać uwierzytelniony w witrynie, za co odpowiada administrator witryny.