Kursy ECDL prowadzone są: 
- dla uczniów kierunków informatycznych: 
18 grup x 24 h = 432 h
18 grup x 10 ucz. = 180 ucz.
- dla uczniów kierunków elektrycznych i elektronicznych: 
12 grup x 36 h = 432 h
12 grup x 10 ucz. = 120 ucz.
Założono, że każdy uczeń, który ukończy kurs przystąpi do egzaminów na określony certyfikat. 
Na certyfikat składa się kilka egzaminów.
Więcej informacji na stronie www.ecdl.pl

To uczniowie w trakcie kursu przy udziale prowadzących nauczycieli będą dokonywali wyboru egzaminów, które potwierdzą ich kwalifikacje komputerowe certyfikatem.