LETNIE TEMATYCZNE OBOZY NAUKOWE - wspólna praca grupowa - kształtowanie kompetencji miękkich, w tym rozwijanie umiejętności komunikacji, asertywności i negocjacji. Uczniowie będą mogli rozwijać swoją kreatywność, zwłaszcza w zakresie rozwiązywania problemów i zadań o charakterze naukowym. Obozy będą miały również na celu wyposażenie uczniów w nową wiedzę z zakresu tematyki matematyczno-przyrodniczej, językowej i naukowej. 

6 obozów (po 10 ucz. i 2 nauczycieli) 

Okres trwania 1 obozu naukowego to 10 - 14 dni w zależności od tematyki i miejsca, 

Dodatkowo uwzględniono koszt transportu w obie strony, który zależy od miejsca organizacji obozu. 


Obóz naukowy z modułem szkoleniowym projektowanie instalacji elektrycznych SEE electrical.

W obozie bierze udział 8 uczniów klas czwartych kierunku technik elektryk oraz 2 nauczycieli sprawujących opiekę merytoryczną.