uczniowie ZSE otrzymają:

•wsparcie studentów w konkursach,

•wsparcie studentów w realizacji projektów,

•dostęp do pracowni i laboratoriów PB,

•dostęp do pomocy z strony kadry naukowej PB,

 W ramach działania obu kół systematycznie prowadzone będą zajęcia z zakresu prezentacji i autoprezentacji. Członkowie kół aktywnie będą uczestniczyli w promocji WE PB jak i ZSE. Uczniowie technikum i szkoły branżowej poznają realia i wymagania uczelni wyższej, a studenci uzyskają możliwość sprawdzenia siebie w roli organizatorów, mentorów i nauczycieli. Współpraca zapewni kołu naukowemu na PB stały dopływ nowych członków z ZSE o wysokim poziomie motywacji. A uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania swoich projektów na PB co często pozwala na stworzenie prac inżynierskich i magisterskich bazujących na poprzednich pracach i osiągnieciach młodych naukowców.

Ponad to organizowane będą spotkania z ciekawymi osobami z świata nauki i przemysłu. Dzięki tym spotkaniom pojawiają się dodatkowo:

•nowe pomysły na projekty,

•nowe możliwości współpracy,

•możliwości praktyk i pracy w ciekawych miejscach,

•wsparcie techniczne i naukowe,

•wsparcie finansowe.

 Koła naukowe nawiążą współpracę z licznymi placówkami i firmami celem pozyskiwania funduszy, doświadczeń oraz zleceń badawczych i technicznych.

 Zakłada się wynagrodzenie opiekuna koła naukowego ZSE - 30 godz./rok x 3 edycje

 Zaplanowano wsparcie finansowe na organizację spotkań uczestników koła z przedstawicielami Biznesu i Nauki - catering, transport, bilety MPK

- 2 spotkania/rok x 3 edycje = 6 spotkań x 1 000,00 zł