Zajęcia mają na celu pomoc w wyborze ścieżki kształcenia/zawodu oraz przekazanie informacji nt. perspektyw pracy na lokalnym/globalnym rynku zatrudnienia ze szczgólnym uwzględnieniem obecnej sytuacji związanej z pandemią. 

Prowadzone przez doradców zawodowych - nauczycieli we współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. 10gr x 4h x 10ucz x 3 edycje = 30 grup x 4h = 120h