wsparcie kierowane do uczniów klas I i II wszystkich zawodów kształconych w ZSE w kolejnych latach szkolnych - min. 800 uczniów: 

w roku szkolnym 2021/2022 r. 

10 klas II - 290 ucz., 

15 klas III - 392 ucz. 

- zaplanowano wsparcie dla 350 ucz. 

W pozostałych latach wsparcie będzie kierowane do uczniów klas I (09.2021 - 12.2023) - 450 uczniów.