Szkolenia - warsztaty będą obejmowały: 

  • orientowanie zawodowe, 
  • identyfikację mocnych i słabych stron, 
  • odkrywanie własnego potencjału. 

Zakłada się, że będą skierowane do uczniów, którzy już uczestniczyli w zajęciach grupowych z doradztwa edukacyjno - zawodowego. 

Zakłada się 6 gr x 4h x 10ucz. x 3 edycje, w tym wsparcie on-line 

18 gr x 10 ucz. = 180 ucz.

18 gr x 4 h = 72 h