Poznaj System KNX, jako jeden z najbardziej rozbudowanych systemów automatyki budynkowej.

KURS PRAKTYCZNY – LISTOPAD 2023 r.

Wiedza:

·        zalety systemu KNX w porównaniu do tradycyjnych instalacji

·        funkcjonowanie magistrali i jej urządzeń

Umiejętności:

·        dokonywanie optymalnego wyboru urządzeń magistrali pod kątem ich działania i możliwości wzajemnej współpracy

·        samodzielne konfigurowanie magistrali zgodnie z wymaganiami instalacji

·        posługiwanie się oprogramowaniem ETS3

·        samodzielne instalowanie, uruchamianie i obsługiwanie systemu magistrali KNX

Organizacja:

  • Liczba godzin: 36 h – 4 dni robocze po 8 godzin lekcyjnych;   
  • Liczba miejsc: 4 grupy po 5 uczniów
  • Uczestnicy: uczniowie klas 4 i 5 kształcący się w zawodzie technik elektryk

Korzyści dla uczestników

·     Wiedza na temat systemu KNX, samodzielne instalowanie, uruchamianie
i obsługiwanie systemu magistrali KNX

·     Międzynarodowy Certyfikat wystawiany przez KONNEX Bruksela
i statusem Partner KNX

Rekrutacja tylko przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://zgloszenia.nowywymiaredukacji.pl