Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia realizowana jest w trybie ciągłym przez nauczycieli, biuro projektu, ogłoszenia w dzienniku Librus, platformie Teams oraz przez platformę szkolną e-EDUKACJA.

Link do elektronicznych wniosków na poszczególne formy wsparcia:

https://zgloszenia.nowywymiaredukacji.pl/

Poprawnie wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać odręcznie czytelnie (za uczniów niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) i złożyć w BIURZE PROJEKTU - pok. 210 w godzinach 7.45 - 15.45

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST WYPEŁNIENIE 

ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

https://zse.kylos.pl/rejestracja-uczen/
Poprawnie wypełniony formularz należy: wydrukować, podpisać odręcznie czytelnie (za uczniów niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do BIURA PROJEKTU - pok. 210

Formularz rekrutacyjny do projektu wypełnia się tylko 1 raz przy pierwszym wsparciu.